درباره سیستم کاندیداویژگیها و مزیت هاهمکاری با واحد فروشسفارش
 

 

 

صفحه اصلي :: بسته «كاندیدا» :: خدمات «كاندیدا»

خدمات «كاندیدا» PDF پرینت پست الکترونیکی

خدمات بسته های «كاندیدا»
خدمات ما در ایجاد وب سایت «كاندیدا» صرفاً محدود به طراحی  و انتشار وب سایت شما نیست. مجموعه ای از خدمات جانبی مورد نیاز برای برپایی و تكمیل محتوای وب سایت شما نیز به عهده كارشناسان ما می باشد.
«كاندیدا» با توجه به خدمات و همچنین امكانات وابزارهای نرم افزاری نصب شده، در پنج بسته متنوع شامل شیشه ای، برنزی، نقره ای، طلایی و نگین، ارایه می گردد. هدف از ایجاد بسته های پنج گانه همسویی با بودجه مورد نظر شما جهت سرمایه گذاری ایجاد وب سایتتان می باشد. بسته ها بترتیب از شیشه ای تا نگین  كاملتر می گردد. با توجه به انتظارات خودتان از وب سایتتان، و بر اساس خدمات، امكانات و ابزارهای نرم افزاری نصب شده، نسبت به انتخاب بسته مورد نظر خودتان اقدام نمایید.  
كارشناسان بخش بازاریابی و فروش ما آماده ارایه توضیحات تكمیلی در مورد خدمات هریك از بسته ها می باشند تا شما انتخابی آگاهانه داشته و وب سایت شما پوشش دهنده تمامی انتظارات شما  باشد. لطفا  تماس بگیرید.
لیست نرم افزارهای بسته های شیشه ای، برنزی، نقره ای، طلایی و نگین «كاندیدا»
براساس بسته مورد انتخاب شما، پیشنهاد قیمت مورد نظر سریعا تقدیم و در كوتاهترین زمان سایت اینترنتی شما طراحی وانتشارمی یابد. فرم درخواست پیشنهاد قیمت. ادامه مطلب

 
منوی اصلی
ورود و خروجخبر نامه

 
 
   
 
Copyright 2018 © www.candidate.ir - All rights reserved